Gyldigt energimærke skal foreligge, når en bolig skal sælges – det er faktisk lovpligtigt. Formålet er at synliggøre energiforbruget – og især de muligheder der er for at spare energi.

Energimærkningen af bygningen indebærer, at bygningen gennemgås af en energikonsulent, der dels opmåler de forskellige bygningsdele og beregner bygningens energitilstand. På det grundlag indplaceres bygningen på en energiskala, hvor A udtrykker høj energieffektivitet og G lavenergieffektivitet.

Derudover indeholder energimærket en beskrivelse af de rentable muligheder, der er for at spare på energien.

De situationer der udløser krav om energimærkning er:

  • Salg eller udleje af lejligheder eller bygninger
  • Nybyggeri samt en regelmæssig energimærkning af store bygninger på 1000 m2 eller derover

Det er desuden lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når en bolig på 60 m2 eller derover skal sælges eller udlejes.

Fra 1. januar 2013 er annonceringspligten af energimærket blevet udvidet. Det betyder, at selvom man ikke sælger eller udlejer gennem en ejendomsmægler, så skal et energimærke altid synliggøres ved annoncering.

Energimærkningen skal derfor være udarbejdet ved annonceringstidspunktet.

En ejer, der desuagtet undlader at lade energimærkningen udarbejde, eller som ikke overholder de angivne frister, kan få et påbud fra Energistyrelsen, ligesom der vil være mulighed for at straffe  med bøde.

En energimærkning er gyldig i enten ti eller syv år afhængig af besparelsespotentialet i energimærkningen og kan bruges igen, når lejlighed eller ejendom sælges inden gyldighedens ophør.

Store bygninger skal altid have gyldigt energimærke (regelmæssig energimærkning)

Flerfamiliehuse eller andre store bygninger på 1.000 m2 eller derover skal altid have gyldigt energimærke. Det betyder, at en bygning med et energimærke på ti år, skal energimærkes igen efter ti år, uanset om der finder et salg sted eller ej.

Hvis bygningen har et energimærke på syv år på grund af besparelsespotentiale, skal bygningen energimærkes igen efter syv år, uanset, om der finder et salg sted eller ej.

Reglerne for regelmæssig energimærkning af bygninger gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje-, og andelsboliger) og bygninger, der anvendes til erhvervsformål.

Vil du vide mere om energimærkning – lovgivning, priser eller andet?

Udfyld nedenstående kontaktformular, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

Relevante links om energimærkning