Med en tilstandsrapport hæfter du ikke for skjulte fejl og mangler i din ejendom ved salg af ejendommen.

Den sikrer også, at du efter udarbejdelse af rapporten kan tegne ejerskifteforsikring, der dækker skjulte skader, som potentielt ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Selve rapporten indeholder oplysninger om de forskellige bygninger på matriklen samt en registrering af synlige skader eller tilløb til skader sammenlignet med lignende, intakte huse af samme alder.

Tilstandsrapporten udarbejdes af en byggesagkyndig, som er godkendt af Huseftersynssekretariatet.

Tilstandsrapporten er dog ikke lovpligtig, og det er derfor frivilligt, om du ønsker én i forbindelse med salg af din ejendom!

Vil du vide mere om tilstandsrapporter, anbefales det at følge nedenstående links: