MST-BYGTJEK APS

Ejes og drives af: Martin Sommer Thomsen
– Uddannet tømrer og bygningsingeniør m.m.

Uddannelse:

2015: Bedre boligrådgiver

2008: Genbeskikkelse som byggesagkyndig og energikonsulent

2003: Skadeskonsulent ved forsikringshøjskolen

1997: Beskikket byggesagkyndig og energikonsulent

1985: Bygningsingeniør fra Odense Teknikum

1975: Uddannelse som tømrer

Arbejdsområder:

  • Tilstandsrapporter ved salg af boliger
  • Energimærkning af små og store ejendomme.
  • Bedre BoligRådgivning
  • Tilsyn og kvalitetsopfølgning ved nybyggeri
  • Taksering af bygningsskader
  • Fugtteknisk rådgivning
  • Drift – og vedligeholdelsesvejledning

Erfaring:

2008-2015: Arbejdet som byggesagkyndig og energikonsulent hos Botjek Odense v/Blomberg Ingeniørfirma A/S.

1997-2008: Arbejdet som bygningskonsulent for Codan forsikring med taksering af bygningsskader og risikovurderet ejendomme i forbindelse med tegning af forsikring.

1988-1996: Arbejdet med byggestyring og entrepriseledelse, projektering og byfornyelser.

1985-1988: Ansat i ingeniørfirma med arbejdsområde indenfor generel ingeniørrådgivning med hovedvægten på energiberegning, varme og ventilation.

Referencer:

I perioden fra 2008 og frem har jeg udarbejdet et utal af tilstandsrapporter og energimærker på små ejendomme, samt udført tilsyn på en del boliger i forbindelse med nybyggeri.

Derudover har jeg udført energimærkning på store ejendomme samt fungeret som skadestaksator i en kortvarig periode efter stormen Bodil i 2013.

2014: Taksatorarbejde for GF og Tryg Forsikringer
(Opgørelse af storm og stormflodsskader efter stormen Bodil)

2013: Energimærket en del af Olav de Lindes ejendomme i Odense (Erhvervsbygninger, kontorer m.m.)

2009: Energimærket en del af Kerteminde kommunes ejendomme (Skoler, Plejehjem m.m.)

2009: Energimærkning af bygninger i Stifterne Fyns Stift og Viborg Stift (Præstegårde og menighedsrådshuse)

2009: Energimærket en del af Karsten Bill Rasmussens ejendomme Odense (Butikker og boliger)